Вивчення теоретичних і практичних проектування, моделювання і тестування програмних продуктів, застосування мови UML